Η Ηθική στην Πολιτική

Η Ηθική στην Πολιτική και ο προσδιορισμός της έννοιας της ηθικής στην πολιτική. H αναζήτηση μίας “Ηθικής Λύσης” που θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην ρεαλιστική και πραγματική Υπέρβαση της Κρίσης.

Συντονίζει η:
-Λουκία Τσιμιτσέλη

Ομιλητές
-Απόστολος Πόντας, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Μ. – Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης

-Κωνσταντίνος Μελάς, Καθηγητής Οικονομικών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Στέλλα Κυβέλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Επίτιμος Διδάκτορας Τμ. Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου