Η Λύση στην Υγεία διέρχεται μέσα από μια ουσιαστική Αναδόμηση. Το ‘παλιό’ πλεονάζει ευγενών προθέσεων αλλά υπολείπεται Εμπειρίας και Τεχνογνωσίας

Δυστυχώς για τον Ελληνικό λαό, επιβεβαιώνεται η θέση μας ότι η 20η Σεπτεμβρίου ήταν νομοτελειακά ο τερματισμός της μεταπολιτευτικής πολιτικής κουλτούρας. Για την Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (ΕΔΕΜ) η ημερομηνία ορόσημο ήταν και παραμένει η 21η του Σεπτέμβρη. Μια ημερομηνία αμφίσημη που σηματοδότησε την ταχύτατη αποδόμηση όλων των παλαιοκομματικά δομημένων πολιτικών εκφράσεων και αποτέλεσε εφαλτήριο και απαρχή μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής εποχής.

Το πολιτικό μας στίγμα έχει ως έναν από τους βασικούς του πυλώνες στήριξης, την Υγεία. Η Υγεία όπως την οραματίζεται η ΕΔΕΜ δεν είναι προϊόν μιας διακήρυξης δέκα αράδων, σε χρήση επαναστατικού μανιφέστου, που θα ‘βολεύει’ τους αδικημένους, θα ‘ικανοποιεί’ του ανικανοποίητους και θα λειτουργεί ουσιαστικά ως δόλωμα σε παραγάδι ψαρέματος, αγανακτισμένων ψηφοφόρων. Οι πολιτικοί ‘πυλώνες στήριξης’ δεν είναι κοινωνικά θεμέλια. Είναι η διασύνδεση μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων. Όσο χαλαρότερη η διασύνδεση τόσο πιο εύθραυστη η προαπαιτούμενη κοινωνική συνοχή.

Αρχικά πρέπει να σας γνωρίσουμε ότι στην ΕΔΕΜ αντιλαμβανόμαστε την Υγεία διαφορετικά. Αυτό συνεπάγεται την υποχρέωση μας να σας γνωστοποιήσουμε τις βασικές οντότητες (entities) της Υγείας στην οποία εμείς αναφερόμαστε.

Η Οντότητα της Καθολική Εφαρμογής: Η Υγεία διακρίνεται, σε ευθυγράμμιση με την θέση μας αναφορικά με την σύγχρονη μορφή της Δημοκρατίας, κυρίως για αυτά που δεν συζητούνται και όχι για εκείνα που συζητούνται. Φαίνεται, μοιάζει και είναι παράλογο να είναι ακόμη υπό μερική διαβούλευση, εάν και πόσοι συμπολίτες μας θα έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Δικαίωμα στην Υγεία, σε μια σύγχρονη δημοκρατία, έχουν όλοι. Πρέπει να διαγραφεί οριστικά από το λεξιλόγιο υγείας η ορολογία ‘Ανασφάλιστος’. Αυτό είναι κάτι που ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχουμε πρόθεση ούτε καν να το διαβουλευτούμε.

Η Οντότητα της Υγιούς και απρόσκοπτης Χρηματοδότησης: Ένα σύγχρονο σύστημα υγείας δεν μπορεί να φέρει ψευδο-ιδεολογικούς προσδιορισμούς του τύπου ‘Ιδιωτικό’ ή ‘Δημόσιο’. Ο χαρακτηρισμός του, εμπράκτως δεν μπορεί να είναι ιδεολογικά προσδιοριζόμενος αλλά χρηματοδοτικά αυτοπροσδιοριζόμενος. Η ταμπακιέρα είναι, ποιος κατά πλειοψηφία, πληρώνει γι’ αυτό. Τα υπόλοιπα είναι απλοί λαϊκισμοί. Στην χρηματοδότηση του λοιπόν, είναι που πρέπει να δοθεί απάντηση, τώρα! Μοιάζει παράξενο σε ένα, αντικειμενικά βάσει μέσων όρων ΟΟΣΑ, υποχρηματοδοτούμενο σύστημα υγείας, να έχουμε, για παράδειγμα, αναγάγει σε προτεραιότητα την υλοποίηση των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης. Πιθανά μέχρι να οριστικοποιηθούν τα πρωτόκολλα αυτά, να έχει νοσήσει μη αναστρέψιμα όλο το οικοδόμημα, λόγω της βαριάς λοίμωξης των σημερινών ανεπαρκών χρηματοδοτικών του πόρων. Επαγωγικά λοιπόν, προτεραιότητα λαμβάνει η άμεση αναδιοργάνωση διάθεσης ασφαλιστικών πόρων, ως εκ των βασικών χρηματοδοτών, με ποσοστιαία παρακράτηση και άμεση απόδοση της στην Υγεία. Εάν η απόδοση, έπεται της συγκέντρωσης στον κεντρικό κρατικό κορβανά του Υπουργείου Οικονομικών, ως γνωστόν, θα καταλήγει από μηδενική έως ελλειμματική, μετά κάλυψης υποχρεώσεων εξυπηρέτησης του εξωτερικού δανεισμού.

Η Οντότητα της Άμεσης Ανταποδοτικότητας: Μαζί με την ηλεκτρονική κάρτα ασθενή θα πρέπει να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική κάρτα του επαγγελματία υγείας. Εκεί θα καταγραφούν, Ιατροί, επαγγελματίες υγείας, ιδρύματα και οργανισμοί. Γενικότερα δηλαδή, όλοι όσοι έχουν ενασχόληση παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών υγείας. Στον σχεδιασμό μας είναι να συμμετέχουν με μεγαλύτερο ποσοστό επί της γενικής τους φορολόγησης στην χρηματοδότηση της Υγείας. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτηθεί και φορολογική συνείδηση αφού θα αντιλαμβάνονται όλοι ότι υπάρχει συνυπευθυνότητα στην κατάρτιση του συνολικού ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού υγείας αλλά ταυτόχρονα θα είναι και εμφανέστερα τα ανταποδοτικά οφέλη της φορολόγησης αυτής.

Ακολουθεί η Οντότητα της ‘εμπειρίας’ της Τοπικής Ανταποδοτικότητας, η οποία είναι και άρρηκτα συνδεδεμένη με την βασική μας πολιτική πρόταση που έχει να κάνει με ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης στο οποίο μεταφέρονται εξουσίες και ευθύνες στην περιφέρεια. Ανατίθεται ουσιαστικά η ευθύνη είσπραξης και διαχείρισης των πόρων υγείας κατά πλειοψηφικό ποσοστό στην περιφέρεια που παράγονται και καταναλώνονται οι υπηρεσίες υγείας. Με τον τρόπο αυτό η ανταποδοτικότητα, η ευθύνη συμμετοχής, η ευθύνη είσπραξης και η ευθύνη εξειδικευμένης διαχείρισης, ελέγχονται, κρίνονται και κεφαλαιοποιούνται με την κάλυψη συγκεκριμένων τοπικών αναγκών από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται καθημερινά στην περιφέρεια αυτή.

Πέμπτη Οντότητα είναι η ενδυνάμωση της ευρύτερης Ιδιωτικής Συμμετοχής. Είτε αυτή μεταφράζεται σε Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, είτε σε επιπλέον συμμετοχή των εταιριών στις εισφορές υγείας, μέσα από ανταποδοτικά οφέλη φορολόγησης, είτε από την εκχώρηση του management μεγάλων δημόσιων υποδομών με την μετοχική πλειοψηφία όμως και τον ουσιαστικό έλεγχο, να παραμένει στο ελληνικό δημόσιο.

Έκτη και τελευταία Οντότητα είναι να οσμωθεί η τεχνοκρατική προσέγγιση με την βασική αξία που αναγνωρίζουμε σαν πολιτική έκφραση. Δηλαδή την ανάδειξη της Αξία της Μοναδικότητας του κάθε Πολίτη αλλά και του κάθε Ιατρού σε αντίθεση με την τρέχουσα αντιμετώπιση τους ως απρόσωπες μάζες. Εδώ μπαίνουν οι έννοιες της ισότητας αλλά και της ιδιότητας (είμαστε μεν όλοι ίσοι αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι). Εδώ εισέρχεται η ορολογία του ‘Αποτελέσματος Υγείας’.

Μένουν ακόμη πολλά να αναλυθούν και να παρουσιαστούν. Ναι, πρέπει να υπάρχουν ιατρικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης. Όμως να μην δημιουργούνται στην βάση της βραχυπρόθεσμης μείωσης του κόστους αλλά στην προοπτική του ουσιαστικού Αποτελέσματος Υγείας που είναι ανταποδοτικό τόσο ως προς τον πολίτη όσο και ως προς την μεσοπρόθεσμη διαμόρφωση του κόστους σε ένα ορθολογικό σύστημα υγείας. Ναι, πρέπει να εισαχθούν στην κοινωνία και στο σύστημα, έννοιες και αξίες όπως του προσυμπτωματικού ελέγχου, της αυτοφροντίδας, της πρωτοδιάγνωσης και της ηλεκτρονικής οργάνωσης. Ναι, πρέπει να φτιαχτεί πλαίσιο κλινικών ερευνών. Ναι, πρέπει να βρεθεί η πολύπλευρη ισορροπία μεταξύ γενοσήμων και πρωτότυπων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Εάν όμως δεν λυθεί ουσιαστικά και άμεσα το θέμα της χρηματοδότησης του συστήματος, εάν δεν ειπωθεί εξαρχής ποια είναι η πορεία (αξίες) και ποιός ο τελικός προορισμός (όραμα), το ταξίδι για την ‘Ιθάκη’ θα μετεξελιχθεί σε περιπλάνηση στο ‘Πουθενά’. Μια περιπλάνηση όμως σύντομης διάρκειας, αφού θα έχουμε σπαταλήσει πολύτιμο χρόνο, πόρους και ενέργεια για να διορθώνουμε βλάβες στην κουπαστή όταν η διάμετρος στην τρύπα της καρίνας ‘φωνάζει’ ότι το πλοίο της Υγείας βυθίζεται.

Ας μην συγγράψουμε αυτοβούλως και ιδιοχείρως, έμμεσα ή άμεσα, όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε, ζούμε και διαχειριζόμαστε την Υγεία, μια ιστορία ενός σύγχρονου κοινωνικού Τιτανικού.

Όχι, αυτός δεν είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός βιώσιμου και χρήσιμου, για τον πολίτη, Συστήματος Υγείας. Γνωστοποιούμε απλώς, τους ‘Βασικούς Άξονες’ και επικοινωνούμε τις ‘Θεμελιώδης Αξίες’ και ‘Τελικό Προορισμό’. Θα ακολουθήσει η τμηματική δημοσιοποίηση του Σχεδιασμού μας, όπου ανά θεματική ενότητα πλέον, θα τοποθετηθούμε δημόσια, εξειδικευμένα και με σαφήνεια για όλους τους τομείς του πλέον πολύπαθου και ταλαιπωρημένου Επαγγελματικού Κλάδου και ασελγημένου Κρατικού & Κοινωνικού Τομέα.

Ο Σχεδιασμός μας απαιτεί συνέργιες και συστρατεύσεις στις οποίες δεν περισσεύει κανείς χρήσιμος!

Η ΕΔΕΜ είναι Εδώ! Η ΕΔΕΜ είναι Τώρα! Η ΕΔΕΜ είστε Εσείς!

Ομάδα εργασίας τομέα Υγείας
Κεντρική Επιτροπή Ε.Δ.Ε.Μ.