Μια νέα ιδέα

Ξεκινώντας σε ένα μέσο με καθημερινή αναγνωσιμότητα και αλληλεπίδραση, την δημοσίευση κάποιων προσωπικών σκέψεων/σχολίων για όσα εκτυλίσσονται στην σημερινή Ελληνική πραγματικότητα και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ζωή μας, θέλω να μοιραστώ με όλους μια διαπίστωση: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρόπος να αλλάξουμε την τοξική κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά σε επίπεδο Πολιτικό, Εργασιακό, Κοινωνικό, και Ατομικό σε αυτή την Χώρα.

Οι κρίσιμες ερωτήσεις που συνοδεύουν αυτή την διαπίστωση βεβαίως, είναι επίσης προφανείς: Πώς αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να καταστεί δυνατή; Ποιοί θα αναλάμβαναν την ευθύνη της μετάδοσης και υλοποίησης αυτής, ιδιαίτερα σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία σαν την σημερινή;  Ποιό θα ήταν το  τίμημα μιας τέτοιας μετάβασης και πόσο θα επηρέαζε τις ζωές όλων μας;
Κάθε απόπειρα για αλλαγή, ανασύνταξη ή μεταρρύθμιση σε επίπεδο Πολιτικό, Εργασιακό, Κοινωνικό, και Ατομικό οφείλει να έχει σαν αφετηρία την αποδοχή μιας Νέας Ιδέας, η οποία ξεφεύγει από τα δεδομένα και θέτει στο Κέντρο της τον κάθε ένα Πολίτη ως ενεργό κύτταρο της Κοινωνίας, λειτουργώντας έτσι καταλυτικά με απώτερο σκοπό την καλυτέρευση της ζωή του.

Η Νέα αυτή Ιδέα επίσης προϋποθέτει, για όσους νιώσουν ότι μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της μετάδοσης και της υλοποίησης της, να κοιτάξουν πρωτίστως εντός τους πριν προχωρήσουν, ώστε να διαπιστώσουν εάν έχουν τα ψυχικά αποθέματα να ανταποκριθούν σε ένα αγώνα, ο οποίος εκ των πραγμάτων θα τους σημαδέψει ανεπανόρθωτα, αλλά τις κατακτήσεις αυτού θα τις καρπωθεί αργότερα μια Κοινωνία.
Η Νέα αυτή Ιδέα οφείλει να προτείνει τρόπους που θα οριοθετούν μια όσο το δυνατόν πιο ήπια μετάβαση προς την επίτευξη της αλλαγής, ανασύνταξης ή μεταρρύθμισης σε επίπεδο Πολιτικό, Εργασιακό, Κοινωνικό, και Ατομικό, έχοντας σαν στόχο την διασφάλιση της επιβίωσης του κάθε Πολίτη κατά την διάρκεια του διαστήματος προσαρμογής στα νέα δεδομένα.
Έχω την αίσθηση ότι η Νέα αυτή Ιδέα της Πολιτικής, Εργασιακής, Κοινωνικής και Ατομικής Μεταρρύθμισης μετουσιώνεται στην  Ύπαρξη και το Όραμα της Ε.Δ.Ε.Μ.

Είμαι σίγουρος ότι θα είναι δύσκολος ο αγώνας για την επίτευξη αυτής της Μεταρρύθμισης και δεν θα είμαστε ποτέ πλέον ίδιοι μετά από αυτόν.
Είμαι βέβαιος ότι όλα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο, εάν όλοι μαζί το θελήσουμε.