Μία νέα μέρα ανατέλλει

Στις 26 Ιανουαρίου ξεκινά μια άλλη εποχή για μια άλλη Ελλάδα, μια Ελλάδα που θα αφήσει πίσω της τα λάθη του παρελθόντος, μια Ελλάδα που θα κοιτάξει μπροστά με εμπιστοσύνη και όραμα.
Στην Ε.Δ.Ε.Μ πιστεύουμε στην νέα Ελλάδα, στην νέα πατρίδα μας, στην ζωντανή και φωτεινή πατρίδα μας όπου ο κάθε πολίτης είναι μια πολύτιμη μονάδα, ένα γρανάζι στην παραγωγική μηχανή το οποίο είναι απαραίτητο για τον βηματισμό προς τα μπρος.

Στην Ε.Δ.Ε.Μ έχουμε ένα όραμα για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, είναι το όραμα της δυνατής Ελλάδας στην καρδιά της Ε.Ε, ένα όραμα που αναπτύσσεται δυναμικά σε κάθε περιφέρεια της χώρας μας.  Είναι το όραμα μιας ισχυρής κοινωνίας αλληλεγγύης, με Δικαιοσύνη, με Ανθρωπιά.  Αυτό το όραμα το όραμα όλων των Ελλήνων θέλουμε να κάνουμε πραγματικότητα.

Για την Ε.Δ.Ε.Μ οι αυριανοί δρόμοι ξεκινούν από την Παιδεία και τον Πολιτισμό, διότι η επένδυση στην Παιδεία και τον Πολιτισμό είναι η γέφυρα που οδηγεί στην νέα εποχή.

Για την Ε.Δ.Ε.Μ ένα κράτος αποτελεσματικό το οποίο θα είναι δίπλα στον κάθε πολίτη είναι το ζητούμενο, ένα κράτος το οποίο θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όπως υποχρεούται… ΚΑΛΑ.  Ένα κράτος πραγματικά κοινωνικό, πραγματικά Ανθρώπινο.

Γιατί η Ε.Δ.Ε.Μ είναι τώρα.
Γιατί η Ε.Δ.Ε.Μ είναι εδώ.
Γιατί η Ε.Δ.Ε.Μ είσαι ΕΣΥ.