Είναι προφανές πως το Κράτος δεν λειτουργεί! Είναι πρόδηλο πως δεν μπορούμε να κωφεύουμε άλλο, πως δεν υπάρχει περιθώριο για αναμονή, για ανοχή, για συμβιβασμό με μια δημοσιονομική πραγματικότητα ξεπερασμένη, αρτηριοσκληρωτική, με ένα Σύνταγμα παρωχημένο και αναχρονιστικό.

Έχοντας την γνώση αυτή, η πρότασή μας είναι απελευθερωμένη από τις εμμονές του παρελθόντος και του παρόντος, είναι μια πρόταση που δίνει προοπτική στο Κράτος, που τοποθετεί τον Πολίτη στο επίκεντρο, που τον ενεργοποιεί και τον εντάσσει καθολικά και ουσιαστικά στο σύστημα λήψης των αποφάσεων που καθορίζουν την διαβιωτική του πραγματικότητα. Μια πρόταση που ζητά από τους πολίτες πολλά για να τους επιστρέψει περισσότερα, που συνυπολογίζει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες τους, που αναζητά σύγχρονές και ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματα τους, μια πρόταση που κυρίως αγκαλιάζει τον πολίτη και τον εμπιστεύεται!

Για εμάς το μοντέλο διοίκησης της Χώρας απέτυχε, ξεπεράστηκε και πλέον η συνέχισή του αποτελεί ύψιστο κίνδυνο για την διάσωση του Κράτους και δηλητηριάζει την όποια προσπάθεια ανάκαμψης, εξανεμίζοντας τις όποιες ελπίδες απόδρασης από την κρίση, την όποια ελπίδα μεταρρύθμισης και προόδου.

Εμείς κοιτάζουμε πίσω από την κουρτίνα του συμβιβασμού και της απογοήτευσης και προτείνουμε μια Ελλάδα νέα, ένα Κράτος σύγχρονο, εύστοχο, λειτουργικό και πάνω απ’ όλα πραγματικά προοδευτικό και δημοκρατικό!

Η πρόταση μας πηγάζει από την διαπίστωση πως το Σύνταγμα μας είναι γερασμένο και δομημένο να εξυπηρετεί ανάγκες μιας άλλης εποχής, μιας Ελλάδας του πρώιμου 20ου αιώνα, που πλέον δεν υπάρχει καθώς δεν υπάρχει και ο Κόσμος, η οικουμενικότητα που περιέβαλλε και οριοθετούσε εκείνη την Ελλάδα. Πλέον έχει ξεπεραστεί ο τρόπος διοίκησης της Χώρας, μιας και η Ελλάδα μας, παρότι μικρή γεωγραφικά διακρίνεται από ποικιλομορφία και πολυμορφία, οι οποίες παράγουν διαφορετικές ανάγκες στην Επικράτεια, που δεν καλύπτονται και δεν εξυπηρετούνται από νόμους πρόχειρους και διαδικασίες επιφανειακές, οι οποίες θέτουν ως βάση τις ανάγκες του μέσου πολίτη και όχι του κάθε πολίτη!

Είναι αδύνατο, παράλογο με αυτή την διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης να πορευθούμε στο μέλλον που μας αξίζει. Σκεφτείτε ως παράδειγμα, πως εάν κάποιος από εμάς ήθελε να μεταβεί οδικός σε έναν μακρινό προορισμό και για το σκοπό αυτό επέλεγε τον καλύτερο οδηγό, τους πιο βολικούς επιβάτες και τα καλύτερα ποιοτικά καύσιμα, αν παρόλα αυτά, το όχημα ήταν κατασκευής του 1950, δεν θα έφτανε ποτέ στον προορισμό του, γιατί απλά το όχημα θα διαλύονταν στα πρώτα χιλιόμετρα ή στην πρώτη δύσκολη ανηφόρα!… και στις πορείες των Λαών και των Κρατών υπάρχουν κυρίως ανηφοριές! Κατά τρόπο ανάλογο η Ελλάδα δεν δύναται να πορεύεται με όχημα το Σύνταγμα και την Δημόσια Διοίκηση που διαθέτει, θα πρέπει να τα εκσυγχρονίσει, να τα καταστήσει περισσότερο εύστοχα, να τα μεταρρυθμίσει.

Εμείς προτείνουμε την μεταρρύθμιση του Κράτους μας και την δημιουργία μιας νέας Ελλάδας, η οποία θα διακρίνεται διοικητικά από δώδεκα (12) διοικητικές περιφέρεις, (πιστεύουμε πως το Αιγαίο δεν δύναται να διαχωρίζεται σε Βόρειο και Νότιο, παρά να αποτελεί μια ενιαία περιφέρεια την περιφέρεια Αιγαίου) οι οποίες θα έχουν την ισχύ και την Συνταγματική και Νομοθετική εξουσιοδότηση να νομοθετούν στα πλαίσια της περιφέρειας, να εκδίδουν ειδικές Κανονιστικές Πράξεις που θα ισχύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας και θα εξειδικεύουν νομοθετικά, ειδικά και αποκλειστικά για τους πολίτες της Περιφέρειάς τους, το Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που θα παράγει το Εθνικό Κοινοβούλιο. Σε κάθε περιφέρεια θα λειτουργεί νομοθετικό σώμα που θα ονομάζεται “Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Περιφέρειας” στο οποίο θα συμμετέχουν οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι από τους Νομούς της Περιφέρειας.

Ανώτατος διοικητικός άρχοντας της περιφέρειας θα είναι ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας, ο οποίος θα πρέπει να είναι εκλεγμένος Αντιπρόσωπος στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Περιφέρειας. Στην περιφερειακή κυβέρνηση θα συμμετέχουν, δίκην Υπουργών, οι “Επίτροποι της Περιφέρειας”, οι οποίοι θα είναι επίσης εκλεγμένοι στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

Ακολούθως θα υπάρχει στην Διοικητική πυραμίδα της Περιφέρειας ο Νομάρχης, ο οποίος θα εκλέγεται και θα συμμετάσχει ως ισότιμο μέλλος στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Περιφέρειας. Η τελευταία βαθμίδα, αλλά εξόχως λειτουργική, θα είναι ο Δήμαρχος, που θα εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο εκλογής όπως σήμερα και οι Δήμοι της Επικράτειας θα παραμείνουν ως έχουν.

Το σημαντικότερο όργανο που προτείνουμε είναι το “Κολλέγιο των Επιτρόπων” που θα αποτελεί το διοικητικό εργαλείο άμβλυνσης της καταχρηστικότητας και της διάχυσης, με τον πλέον εύστοχο τρόπο, της βούλησης του Εθνικού Κοινοβουλίου.

Στο Κολλέγιο των Επιτρόπων θα συμμετάσχουν όλοι οι Κυβερνήτες από όλες τις Περιφέρειες, όλοι οι εν ενεργεία Επίτροποι όλων των Περιφερειακών κυβερνήσεων, όλοι οι Νομάρχες και οι Δώδεκα (12) Εθνικοί Υπουργοί. Κάθε ψήφισμα των Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων της Επικράτειας, για να αποκτά εφαρμοστική ισχύ, θα πρέπει να εγκρίνεται από το Κολλέγιο των Επιτρόπων και με την σειρά του το Κολλέγιο των Επιτρόπων θα οριοθετεί τα πλαίσια, εντός των οποίων μπορούν να κινηθούν οι Αποφάσεις την Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων, σε σχέση με τα νομοθετήματα του Εθνικού Κοινοβουλίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα περιορίζεται ο κίνδυνος της καταχρηστικής λειτουργίας των Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων, καθώς στόχος μας είναι να καταστήσουμε συναγωνιστικές τις Περιφέρειες και όχι ανταγωνιστικές.

Η ανώτερη βαθμίδα της εθνικής Διοίκησης θα είναι, όπως σήμερα, ο Πρωθυπουργός με το Υπουργικό του Συμβούλιο (που θα το αποτελούν δώδεκα 12 Εθνικοί Υπουργοί) και το Εθνικό Κοινοβούλιο των τριακοσίων βουλευτών.

Η Ελλάδα που ονειρευόμαστε, η Ελλάδα που προτείνουμε είναι η Χώρα που μας αξίζει, είναι η φυσιολογική και η μοναδική δόκιμη εξέλιξη της σημερινής πραγματικότητάς μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με λύσεις μέτριες, παροδικές, εφήμερες και αναχρονιστικές. Η Ε.Δ.Ε.Μ. μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα, μπορεί να διώξει την μιζέρια και την στασιμότητα. Η Ε.Δ.Ε.Μ.  είναι η Ελλάδα του κάθε Έλληνα, του κάθε πολίτη, η Ε.Δ.Ε.Μ. είναι το μέλλον.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...