ΥΓΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΗΣ

Η ορθή πολιτική στην Υγεία δεν συνεπάγεται την επιβίωση ενός συστήματος Υγείας παρωχημένου, ξεπερασμένου, ανάλγητου και πτωχευμένου

Το σύστημα Υγείας στην Ελλάδα έχει αποτύχει πλήρως, έχει πτωχεύσει αρκετά χρόνια πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και επί της ουσίας δεν εκπληρώνει τον σκοπό του, που δεν είναι άλλος από την περίθαλψη και τη θεραπεία του ασθενούς, την βοήθεια του πολίτη και την πρόληψη των ασθενειών του, ώστε να βελτιώνεται το αγαθό της ζωής και να περιορίζεται το αίσθημα της ανασφάλειας που προκαλεί μια δυνητική ασθένεια.

Όλοι μας γνωρίζουμε τις συνθήκες που επικρατούν στα ελληνικά νοσοκομεία, τις ατελείωτες ώρες αναμονής στα εξωτερικά ιατρεία, τα ράντζα στους διαδρόμους, την έλλειψη φαρμάκων, τις απαράδεκτες συνθήκες των χειρουργείων, τα φακελάκια προς τους λίγους μεν, υπαρκτούς ακόμα δε, ανήθικους ιατρούς, όπως επίσης έχουμε υπόψιν μας τους τεράστιους λογαριασμούς οφειλών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και προς τις εταιρείες προμήθειας αναλώσιμων.

Η Ε.Δ.Ε.Μ. δεν πρόκειται να γίνει συνέταιρος στην περαιτέρω διάλυση του Συστήματος Υγείας στην χώρα και να αναπαράγει τον στείρο διάλογο για το θέμα, που περιορίζεται στις διαπιστώσεις και δεν προτείνει καμία λύση καμία προοπτική. Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την Υγεία βρίσκονται σε δύσκολη θέση και έχουν εγκαταλειφθεί στην μοίρα τους από τα κόμματα και τους φορείς, όλοι ανεξαιρέτως, οι ιατροί, το ευρύτερο νοσηλευτικό προσωπικό, οι διοικητικοί υπάλληλοι των νοσοκομείων, οι επιχειρηματίες της Υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρείες και πάνω απ’ όλους την εγκατάλειψη βιώνουν οι ασθενείς, οι Έλληνες πολίτες.

Οι λύσεις θα πρέπει πλέον να είναι ολιστικές, συνολικές, κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν στατιστικά συγκεντρωθεί και με γνώμονα ενεργειών το συμφέρον των πολιτών και των επαγγελματιών του χώρου. Ήρθε η στιγμή που θα πρέπει να βρούμε τρόπους σύνδεση του Δημοσίου και του Ιδιωτικού συμφέροντος με σκοπό την βελτίωση των υποδομών της Υγείας και με προοπτικές διαχείρισης του θέματος της Υγείας σε Περιφερειακό επίπεδο, εντός του πλαισίου της Διοικητικής μεταρρύθμισης που προτείνει η Ε.Δ.Ε.Μ.

Θα επανέλθουμε με εξειδικευμένες προτάσεις, που θα αφορούν όλους τους συμμετέχοντες στην Υγεία, γιατί για εμάς δεν περισσεύει κανείς, δεν ευθύνεται κανείς αποκλειστικά και δεν μπορεί κανένας τομέας, κανένας κλάδος να θυσιαστεί στο βωμό της οικονομικής σύγκλισης. Η Ε.Δ.Ε.Μ. θέλει μια Υγεία σύγχρονη, λειτουργική και τον Έλληνα πολίτη ασφαλή ως ασθενή, μέσα στα πλαίσια της αξιοπρέπειας και των αρχών της κοινωνικής ευαισθησίας.

S1

S2