Υγεία: Οικοδομώντας Διέξοδο στο Αδιέξοδο!

Είναι φαιδρό, εφαλτήριο οποιασδήποτε κριτικής αναφορικά με την παρούσα αδιέξοδη κατάσταση που έχει περιέλθει το Σύστημα Υγείας να αποτελέσει ή έλλειψη ευγενών προθέσεων από μέρους των έως σήμερα νομοθετούντων και… read more →