Η εισήγηση της Μαρίας Μισέντου, μέλος Κ.Ε. της ΕΔΕΜ, στο συνέδριο της ΔΗΣΥ

Διενεργήθηκε μια προσπάθεια από την ομάδα μας με στόχο μια ευρύτερη προσέγγιση του θέματος “Εργασία : Εργασιακές Σχέσεις και Δικαιώματα”, διότι θεωρούμε ότι αφορά όλους τους ενεργούς πολίτες της χώρας. Έγινε, επίσης, μια απόπειρα να αποτυπώσουμε τη σημασία που αποκτά το θέμα αυτό, όταν αναφερόμαστε στη Νέα Γενιά μιας και για τους νέους συνδέεται άμεσα με το εκπαιδευτικό σύστημα και, αφετέρου, η ανεργία οδηγεί στο καταστροφικό για το μέλλον της χώρας φαινόμενο του Brain Drain.

Η εργασία ως μέσον απόδοσης κέρδους οφείλει να διέπεται από ισχυρές εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα. Η εργασία, όμως, είναι ουσιώδους αξίας, μιας και αποτελεί από έκφραση έως και ολοκλήρωση της ατομικότητας και της προσωπικότητας του πολίτη, ενώ παράλληλα διαμορφώνει και το μέγεθος του κοινωνικού προϊόντος. Είναι, ακόμη, η ουσιαστική ολοκλήρωση και ο ανώτερος στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική κρίση, βρίσκουμε την εργασία να διαπνέεται από αβεβαιότητα, να περιορίζεται ποσοτικά, ποιοτικά και να προσβάλει τον ατομικό σεβασμό της προσωπικότητας, της ισότητας και της αναλογικότητας. Σημαντική επίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, είναι το φαινόμενο του Brain Drain, η τάση φυγής των νέων ως εργατικό δυναμικό και ως επίδοξων επιστημόνων στο εξωτερικό, αφήνοντας την πατρίδα να “παραπαίει”.

Η λύση του προβλήματος βρίσκεται στον εντοπισμό της πηγής του και απώτερος στόχος είναι η στοχευμένη και μεθοδική επίλυση των κακοτοπιών του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος. Υπάρχει σοβαρή ανάγκη για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα που να προσφέρει πέραν των καθολικών γνώσεων και τεχνογνωσία, εκσυγχρονισμένη και τοποθετημένη πάνω στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δεν νοείται να ακολουθείται η ίδια εκπαιδευτική γραμμή με αυτήν που έχει τις απαρχές της 30 χρόνια πίσω. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει έλθει η τεχνολογική εξέλιξη και η οικουμενικότητα. Οικουμενικότητα και όχι παγκοσμιοποίηση, δεδομένου ότι επιζητούμε την ένωση (“to be united”) και όχι την διασύνδεση και επικοινωνία κατά το “to be connected”.

Πρέπει να δημιουργηθούν νέες βάσεις προσφοράς δεξιοτεχνιών και γνώσεων που να ανταποκρίνονται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο του σήμερα, στις ανάγκες του σήμερα, στις απαιτήσεις του σήμερα. Παραδείγματος χάριν, οι επενδύσεις μπορούν να επιφέρουν ανάπτυξη, ανάσα στην αγορά εργασίας και προσφορά επαγγελματικών θέσεων. Μα σε τι βαθμό? Έως ποιου σημείου? Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους με όραμα και τις κατάλληλες προϋποθέσεις και ικανότητες που να είναι σε θέση να προωθήσουν την ουσιαστική ανάπτυξη και την εκ βαθέων οικονομική ευημερία της χώρας.