Η πρόταση

Είναι προφανές πως το Κράτος δεν λειτουργεί! Είναι πρόδηλο πως δεν μπορούμε να κωφεύουμε άλλο, πως δεν υπάρχει περιθώριο για αναμονή, για ανοχή, για συμβιβασμό με μια δημοσιονομική πραγματικότητα ξεπερασμένη,… read more →