Μεταρρυθμίζοντας τους αυτόκλητους ‘’Μεταρρυθμιστές’’ & τις δήθεν ‘’Μεταρρυθμίσεις’’

Αδιαμφισβήτητα ένα από τα κεντρικά θέματα του πολιτικού διαλόγου τα τελευταία χρόνια σχετίζεται με τις Μεταρρυθμίσεις. Σε επίπεδο ορισμού και ετυμολογίας, Μεταρρύθμιση είναι το σύνολο των σημαντικών αλλαγών σε έναν… read more →