Ο πολιτισμός και η κρίση ηθικών και πνευματικών αξιών

Αν υπάρχει κάτι μέγιστο που πρέπει να συνειδητοποιήσει πληρέστερα ο σύγχρονος άνθρωπος και πρωτίστως οι νέοι, είναι η μοναδικότητά του να θέτει ενσυνείδητα σκοπούς και να τους πραγματώνει. Η μοναδικότητα… read more →