Μαζικός αθλητισμός- αθλητισμός- πρωταθλητισμός

Ο τρόπος διαχείρισης των χρημάτων που διαθέτει το κράτος για την ανάπτυξη του αθλητισμού μέσα από τις οργανικές δομές του(ομοσπονδίες και συλλόγους) πιστεύω ότι πρέπει να αναδιοργανωθεί και να οικοδομηθεί με βάση πρώτον την αθλητική παιδεία από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δεύτερον τον μαζικό αθλητισμό.

Με τον μαζικό αθλητισμό νοούνται οι αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής που θα πρέπει να συμμετέχει όλη η οικογένεια ανεξαρτήτου ηλικίας. Με την αθλητική παιδεία θα αποκτήσουν οι σύλλογοι μεγάλη βάση αθλητών. Η σύνδεση του μαζικού αθλητισμού με την αθλητική παιδεία θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία αθλητών με συνείδηση καθώς θα έχουν βάλει τον αθλητισμό στην ζωή τους από την παιδική τους ηλικία.

Με αυτόν τον τρόπο η μετάβαση τους στον αθλητισμό θα είναι πολύ ευκολότερη και πολύ πιο ωφέλιμη για τους συλλόγους και την πολιτεία αν και εφόσον πάψουν και οι δύο(ομοσπονδίες και παράγοντες) να χρησιμοποιούν τους αθλητές ως σκάλα για την επίτευξη των σκοπών τους.

Με την αξιοκρατία και την αξιοπιστία του τρόπου επιλογής των αθλητών δημιουργείται ένα υγιές δυναμικό για την απόκτηση αθλητών υψηλού επιπέδου. Άξιοι πρωταθλητές που θα μπορέσουν να εκπροσωπήσουν επάξια και σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα μας.